Showing all 6 results

Imported products

Các sản phẩm được nhập khẩu CHÍNH HÃNG từ “BAULI – Thương hiệu Ý từ năm 1922”, với nguyên liệu tự nhiên, chất lượng cao theo tiêu chuẩn cao từ Ý và châu Âu. Kết hợp công thức truyền thống chế biến của gia đình Bauli từ năm 1922 với công nghệ hiện đại trong sản xuất.

Classic French-origin bread with tasty fillings from Italian brand - Bauli.

Bauli Panettone, bring Christmas to your home!

Bauli Panettone, bring Christmas to your home!

The first sweet cheese croissant in Vietnam!

Classic croissant with tasty fillings from Italian brand - Bauli.