BUY NOW!

VỀ PHAM NGUYEN

Thành lập từ năm 1990, từ một cơ sở sản xuất gia đình chỉ với vài công nhân, người sáng lập – bà Nguyễn Thị Dung, vốn xuất thân từ R&D đã được sự giúp sức từ phu quân – ông Phạm Ngọc Thái để khuếch trương thành Công ty TNHH, và đến nay đã trở thành một trong những công ty gia đình thành công nhất tại Việt Nam với 3 nhà máy đạt chuẩn quốc tế gồm: Nhà máy Bình Tân (TP. HCM), nhà máy Long An, và nhà máy Hưng Yên, với hơn 1.500 công nhân viên đang làm việc và cống hiến.

Đọc thêm...

our partners

awards – achievements

Deloitte BMC