BUY NOW!

ABOUT PHAM NGUYEN

Thành lập từ năm 1990, Phạm Nguyên hiện sở hữu với 3 nhà máy tại Quận Bình Tân, Long An, và tổng kho Miền Bắc tại tỉnh Hưng Yên, với hơn 1,500 công nhân viên.
Sản phẩm Phạm Nguyên đã có mặt khắp 120,000 điểm bán lẻ khắp lãnh thổ Việt Nam và hơn 20 nước trên thế giới.

Read more...

our partners

awards – achievements

Deloitte BMC